Kontakt

Naustvikvegen
5363 ÅGOTNES

Org nr. 997 293 649

Bankkonto – 3628.56.24201
VIPPS – 601408

Styreleder – Johnn R. Hardang – mob 481 43 335

Utleie – Johanne M. Hardang – mob 971 10 307

Anavarlig for hjemmeside – Olav Hardang – epost olav@hardang.com

Styret for bedehuset

  • Johnn Hardang (styreleder)
  • Kurt Urhaug (nestleder)
  • Kristoffer Algrøy (sekretær)
  • Olav Hardang (kasserer)
  • Marie Angeltveit (styremedlem)
  • Johanne Hardang (1. vara)